என்னவொரு நடனம்டா சாமி... அரங்கத்தையே ரணகளப்படுத்திட்டாங்களே!...

என்னவொரு நடனம்டா சாமி… அரங்கத்தையே ரணகளப்படுத்திட்டாங்களே!…

dance_youthh_002.w540
Videos
நடனம் , இசை இரண்டுமே ஏன் பிடித்தது எப்போது பிடித்தது என்றே சொல்ல முடியாது . நம் மனதுக்குள் நுழைந்து நம்மை கட்டி போட்டுவிடும். இசையோடு சேர்ந்த நடனமும் நமக்கு பிடித்துவிட்டால்?… அவ்வளவு தான் வெளியில் நடந்து செல்வது ...
Comments Off on என்னவொரு நடனம்டா சாமி… அரங்கத்தையே ரணகளப்படுத்திட்டாங்களே!…