எனது மனைவியின் அந்தரங்க உறுப்பில் 10 சிறுவன் வாய் வைத்திருந்ததை நேரில் பார்த்தேன் - கணவன்

எனது மனைவியின் அந்தரங்க உறுப்பில் 10 சிறுவன் வாய் வைத்திருந்ததை நேரில் பார்த்தேன் – கணவன்

Rape-is-a-social-Disease-Fifthangle-1024x646
சமூக சீர்கேடு
நாங்கள் காதலித்தே திருமணம் முடித்தோம். இந்தக் காதலால் இன்றும் எனது உறவினர்கள் என்னுடன் கதைப்பதில்லை. எனது மனைவியை நான் உயிருக்கு உயிராக நேசித்தேன். அவள் கற்புக்கரசி என்று நினைத்தேன். ஆனால் என் கண்முன்னால் நான் பார்த்த சம்பவத்தால் நான் ...
Comments Off on எனது மனைவியின் அந்தரங்க உறுப்பில் 10 சிறுவன் வாய் வைத்திருந்ததை நேரில் பார்த்தேன் – கணவன்

86439268police-with-a-lady-cartoon-150x150
சமூக சீர்கேடு
நாங்கள் காதலித்தே திருமணம் முடித்தோம். இந்தக் காதலால் இன்றும் எனது உறவினர்கள் என்னுடன் கதைப்பதில்லை. எனது மனைவியை நான் உயிருக்கு உயிராக நேசித்தேன். அவள் கற்புக்கரசி என்று நினைத்தேன். ஆனால் என் கண்முன்னால் நான் பார்த்த சம்பவத்தால் நான் ...
Comments Off on எனது மனைவியின் அந்தரங்க உறுப்பில் 10 சிறுவன் வாய் வைத்திருந்ததை நேரில் பார்த்தேன் – கணவன்