எனக்கு ”செக்ஸ் மூட்” வந்துவிட்டால் எனது செல்ல நாய்கு விளங்கிவிடும் -நாயுடன் உடலுறவு கொண்ட யுவதியின் வாக்குமூலம்

எனக்கு ”செக்ஸ் மூட்” வந்துவிட்டால் எனது செல்ல நாய்கு விளங்கிவிடும் -நாயுடன் உடலுறவு கொண்ட யுவதியின் வாக்குமூலம்

62769535selfie_dog_001
சமூக சீர்கேடு
நாயை தனது ஆண் நண்பன் போல் பாவித்து ஏராளமான தடவைகள் அதனுடன் உடலுறவு வைத்த பொன் சொல்லும் அதிர்ச்சித் தகவல்கள் இதோ அமெரிக்காவை சேர்ந்த இளம்பெண் ஒருவர் அவரது செல்லப்பிராணியான நாயுடன் உடலுறவு கொண்டு ‘செல்பி’ எடுத்துக்கொண்ட குற்றத்திற்காக ...
Comments Off on எனக்கு ”செக்ஸ் மூட்” வந்துவிட்டால் எனது செல்ல நாய்கு விளங்கிவிடும் -நாயுடன் உடலுறவு கொண்ட யுவதியின் வாக்குமூலம்