எனக்காக அவரு நேரம் ஒதுக்க மாட்டேங்கறாரு என்ற மனைவின் புலம்பல்

எனக்காக அவரு நேரம் ஒதுக்க மாட்டேங்கறாரு என்ற மனைவின் புலம்பல்

mau-ban-gai-7
பல்சுவை
நம்பினால் நம்புங்கள், கணவன் மனைவியரிடையே உள்ள பிரச்சினைகளின் மையம் இந்த விஷயம் தான். “எனக்காக அவரு டைம் ஸ்பென்ட் பண்ண மாட்டேங்கறாரு”! ஆண்களுடைய விருப்பங்களும் பெண்களுடைய விருப்பங்களும் தனித்தனியானவை. ஆண்களுக்கு கிரிக்கெட் மோகம் இருக்கும் போது, பெண்களுக்கு சீரியல் ...
Comments Off on எனக்காக அவரு நேரம் ஒதுக்க மாட்டேங்கறாரு என்ற மனைவின் புலம்பல்