எந்த வகையான‌ பெண்ணுடன் இணைந்தால் இன்பம் பெருக்கெடுக்கும்?

எந்த வகையான‌ பெண்ணுடன் இணைந்தால் இன்பம் பெருக்கெடுக்கும்?

tumblr_mjyphlM4F11rzu0bio1_500
அந்தரங்கம்
பத்தினி சாதி பெண் தனக்கு காம உணர்வு கிளர்ந்துகிடந்தா லும் கூட வெளிக்காட்ட மாட்டாள். அவ ளுடைய முகபாவனைகளை அறிந்து ஆண் அவளை காமத்திற்கு இழுக்க வேண்டும். சித்தினி பெண் இவள் காம கதைகள், காமத்துடன் யார் பேசினாலும் ...
Comments Off on உடலுறவில் எந்த வகையான‌ ஆண், எந்த வகையான‌ பெண்ணுடன் இணைந்தால் இன்பம் பெருக்கெடுக்கும்?

sex-vs-religion-300x187
அந்தரங்கம்
சித்தினி பெண் இவள் காம கதைகள், காமத்துடன் யார் பேசினாலும் விரும்பி கேட்பாள். இவ ளை உடல்ரீதியாக உறவு கொள்ளும்போது மெல்லிதாக தழுவி, உள்ளங்கை, தொடை முதலிய பகுதிகளை தடவுவதாலும் இவளுக்கு பெண்குறியில காம நீர்சுரக்க தொடங்கும். இந்த ...
Comments Off on உடலுறவில் எந்த வகையான‌ ஆண், எந்த வகையான‌ பெண்ணுடன் இணைந்தால் இன்பம் பெருக்கெடுக்கும்?