எத்தனை நாட்கள் பெண்கள் தாய்ப்பால் கொடுக்கலாம்

எத்தனை நாட்கள் பெண்கள் தாய்ப்பால் கொடுக்கலாம்

தாய்ப்பால்
பல்சுவை
குழந்தைகள் ஒரு குறிப்பிட்ட வயதை அடையும் போது, அவர்களுக்கு தாய்ப்பால் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று பல தாய்மார்கள் எண்ணுவார்கள். அதிலும் குழந்தைக்கு திட உணவுகள் கொடுக்க ஆரம்பித்த உடன் தாய்ப்பால் கொடுப்பதை நிறுத்திவிடுவார்கள். குழந்தைகளுக்கு குறைந்தது ...
Comments Off on எத்தனை நாட்கள் பெண்கள் தாய்ப்பால் கொடுக்கலாம்