எது கஷ்டம்?.. “பெண்களைத் திருப்திப்படுத்துவது”..

எது கஷ்டம்?.. “பெண்களைத் திருப்திப்படுத்துவது”..

default1-300x228
அந்தரங்கம்
எது கஷ்டம்?.. “பெண்களைத் திருப்திப்படுத்துவது”.. இதுதான் தாம்பத்யத்தில் ஈடுபட்டிருக்கும் பலரின் பதிலாக உள்ளது.. ஆனால் உண்மை என்ன… இப்படிச் சொல்பவர்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் விவரம் தேவை என்பதே. வடிவேலு பாணியில் சொல்வதானால் பயிற்சி பத்தாது என்று சொல்லலாம்.. முயன்றால் ...
Comments Off on எது கஷ்டம்?.. “பெண்களைத் திருப்திப்படுத்துவது”..