எதுக்குடா இந்த கொலைவெறி?.. ஐயோ பாவம் அந்த பொண்ணு!...

எதுக்குடா இந்த கொலைவெறி?.. ஐயோ பாவம் அந்த பொண்ணு!…

cockroach_girl_002.w540
Videos
எல்லாவற்றிலும் மிகவும் தன்னம்பிக்கையுடனும், தைரியத்துடனும் போராடும் பெண்கள் ஒன்றைக் கண்டால் மட்டும் அலறியடித்து ஓடுவார்கள்…. அது என்னவென்று யோசிக்கிறீர்களா?… எல்லாம் கரப்பான் பூச்சி தாங்க… ஆம் இப்பூச்சியினைக் கண்டால் பெண்களுக்கு முகம் போகிற போக்கும், பயத்தில் அவர்கள் அலறும் ...
Comments Off on எதுக்குடா இந்த கொலைவெறி?.. ஐயோ பாவம் அந்த பொண்ணு!…