எதற்கெடுத்தாலும் பீதியடைபவர்களுக்கு காத்திருக்கும் ஆபத்துக்கள்

எதற்கெடுத்தாலும் பீதியடைபவர்களுக்கு காத்திருக்கும் ஆபத்துக்கள்

woman-experiencing_001
மருத்துவம்
எந்தநேரத்திலும் தம்மை சுதாகரித்துக்கொள்ள முடியாமல் பீதி அடைபவர்கள் மற்றும் பீதி அடையும் அளவிற்கு மற்றவர்களால் தாக்கப்படுபவர்களுக்கு பாரிய ஆபத்துக்கள் காத்திருப்பதாக ஆய்வுக் கட்டுரை ஒன்றில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அவுஸ்திரேலியாவின் அடிலைட் பல்கலைக்கழகத்தைச் சேர்ந்த பேராசிரியர் Gary Wittert என்பவரால் மேற்கொள்ளப்பட்ட ...
Comments Off on எதற்கெடுத்தாலும் பீதியடைபவர்களுக்கு காத்திருக்கும் ஆபத்துக்கள்