எட்டு வருடங்களாக தந்தையுடன் உறவு வைத்திருந்ததை வெளிப்படுத்திய மகள்

எட்டு வருடங்களாக தந்தையுடன் உறவு வைத்திருந்ததை வெளிப்படுத்திய மகள்

YoungWomanOlderManOnBeach
சமூக சீர்கேடு
தன் தந்தையுடன் எட்டு வருடங்களாக வீட்டிலேயே உறவு வைத்திருந்ததை ஒரு பெண் பகீரங்கமாக ரேடியாவில் அறிவித்த விவகாரம் மோரோகானில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மோரோகானில் உளவியல் ரீதியாக பாதிக்கபட்டவர்கள் தங்கள் பிரச்சனைகளை வெளிப்படுத்தும் ஒரு ரேடியோ நிகழ்ச்சியில்தான் அந்தப் பெண் ...
Comments Off on எட்டு வருடங்களாக தந்தையுடன் உறவு வைத்திருந்ததை வெளிப்படுத்திய மகள்