எச்சரிக்கை -அடுத்தமாதம் 13ஆம் நாள் இலங்கை அழியுமா ?

எச்சரிக்கை -அடுத்தமாதம் 13ஆம் நாள் இலங்கை அழியுமா ?

apophis
சிறப்புக் கட்டுரை
வானத்தில் இருந்து வேகமாக வந்து கொண்டிருக்கும் மர்மப் பொருள் ஒன்று, அடுத்தமாதம் 13ஆம் நாள் சிறிலங்கா அருகே பூமியைத் தாக்கும் என்று நாசா விண்வெளி நிபுணர்கள் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர். வானில் சுற்றிக் கொண்டிருக்கும் அடையாளம் தெரியாத மர்மப் பொருள் ...
Comments Off on எச்சரிக்கை -அடுத்தமாதம் 13ஆம் நாள் இலங்கை அழியுமா ?