ஊஞ்சல் ஆடுவதில் இதனை ரகசியங்களா?.... தெரியாதவர்கள் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்..!

ஊஞ்சல் ஆடுவதில் இதனை ரகசியங்களா?…. தெரியாதவர்கள் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்..!

child_swing_002.w540
பல்சுவை
  ஊஞ்சல் ஆடுவது எல்லோருக்கும் பிடித்த விஷயம். வீட்டில் இருக்கும் உபகரணங்களிலே பெண்களுக்கு அதிக மகிழ்ச்சியைத் தரக் கூடியது ஊஞ்சல் தான். முன்பெல்லாம் ஊருக்கு வெளியே ஆலமரத்தில் ஊஞ்சல் கட்டி பெண்கள் ஆனந்தமாக ஆடினார்கள். பின்பு படிப்படியாய் அது ...
Comments Off on ஊஞ்சல் ஆடுவதில் இதனை ரகசியங்களா?…. தெரியாதவர்கள் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்..!