உலகில் 251 வயது வரை வாழ்ந்த மனிதன் (படங்கள் இணைப்பு)

உலகில் 251 வயது வரை வாழ்ந்த மனிதன் (படங்கள் இணைப்பு)

உலகில் 251 வயது வரை வாழ்ந்த மனிதன் (படங்கள் இணைப்பு)
உலகில் ஒருவர் 251 வருடங்கள் வாழ்த்துள்ளார் என்றால் நம்பமுடிகிறதா உங்களால் ?? நம்பித்தான் ஆகவேண்டும். சீனாவைச்சேர்ந்த லீ “சிங் யூன்” எனப்படும் நபரே இவ்வாறு பல்லாண்டு காலம் உலகில் வாழ்ந்து காட்டியவர். இவரது பிறப்பு ஆண்டு தொடர்பாக பல ...
Comments Off on உலகில் 251 வயது வரை வாழ்ந்த மனிதன் (படங்கள் இணைப்பு)