உலகில் பிறந்த மிகவும் விசித்திரமான குழந்தைகள்!!!

உலகில் பிறந்த மிகவும் விசித்திரமான குழந்தைகள்!!!

30-1443606911-1-polymelia
வினோதங்கள்
‘காக்கைக்கு தன் குஞ்சு பொன் குஞ்சு’ என்ற பழமொழிக்கேற்ப, ஒவ்வொரு பெற்றோருக்கும் தன் குழந்தை பொக்கிஷம் தான். அதிலும் குழந்தைக்கு பார்வை தெரியாவிட்டாலும், காது கேட்காவிட்டாலும், பேச முடியாவிட்டாலும், ஏன் ஊனமாக பிறந்தால் கூட, அந்த பெற்றோருக்கு அந்த ...
Comments Off on உலகில் பிறந்த மிகவும் விசித்திரமான குழந்தைகள்!!!