உலகில் இப்படியும் நடக்கிறது படித்தால் வியப்படைவீர்கள்…

உலகில் இப்படியும் நடக்கிறது படித்தால் வியப்படைவீர்கள்…

girl-eats-food-while-sleeping
வினோதங்கள்
அதிகமாக உணவு உட்கொள்ளாத போதிலும் தனது உடல் எடை எவ்வாறு அதிகரித்துச் செல்கிறது என்பது குறித்து தீவிர யோசனையில் இருந்த பெண் ஒருவர், தான் உறக்கநிலைலேயே எழுந்துசென்று உணவு சாப்பிடுவதை வழக்கமாக கொண்டுள்ளதை உணர்ந்து அதிர்ச்சியடைந்துள்ளார். பிரிட்டனைச் சேர்ந்த ...
Comments Off on உலகில் இப்படியும் நடக்கிறது படித்தால் வியப்படைவீர்கள்…

girl-eats-food-while-sleeping
வினோதங்கள்
அதிகமாக உணவு உட்கொள்ளாத போதிலும் தனது உடல் எடை எவ்வாறு அதிகரித்துச் செல்கிறது என்பது குறித்து தீவிர யோசனையில் இருந்த பெண் ஒருவர், தான் உறக்கநிலைலேயே எழுந்துசென்று உணவு சாப்பிடுவதை வழக்கமாக கொண்டுள்ளதை உணர்ந்து அதிர்ச்சியடைந்துள்ளார். பிரிட்டனைச் சேர்ந்த ...
Comments Off on உலகில் இப்படியும் நடக்கிறது படித்தால் வியப்படைவீர்கள்…