உலகில் அகலமான நாக்கினைக் கொண்ட தந்தையும் மகளும்

உலகில் அகலமான நாக்கினைக் கொண்ட தந்தையும் மகளும்

உலகில் அகலமான நாக்கினைக் கொண்ட தந்தையும் மகளும்
உலகின் அகலமான நாக்கினைக் கொண்டவர்கள் என்ற சாதனை பட்டியலில் அமெரிக்காவின் நியூயோர்க் நகரைச் சேர்ந்த தந்தையும் மகளும் இடம்பிடித்துள்ளனர். சைராகஸ் பகுதியில் வசிக்கும் பைரான் ஸ்க்லெங்கருடைய (தந்தை) நாக்கின் அகலம் 8.6 சென்டி மீட்டராகும். தந்தைக்கு நான் ஒன்றும் ...
Comments Off on உலகில் அகலமான நாக்கினைக் கொண்ட தந்தையும் மகளும்