உலகிலேயே சின்ன இடை என்ற பெருமையை பெற்றுள்ள இளம் பெண்!

உலகிலேயே சின்ன இடை என்ற பெருமையை பெற்றுள்ள இளம் பெண்!

Image 1
Videos பல்சுவை
இங்கிலாந்திலேயே மிகவும் சின்ன இடை என்ற பெருமையை 22 வயதேயான நெரினா ஆர்டன் என்ற இளம் பெண் பெற்றுள்ளார். இவர்தான் இங்கிலாந்திலேயே மிகவும் குறுகிய இடையைக் கொண்ட பெண்ணாம். இந்த அளவை அவர் கார்செட் எனப்படும் விசேஷ உடையை ...
Comments Off on உலகிலேயே சின்ன இடை என்ற பெருமையை பெற்றுள்ள இளம் பெண்!