உலகிலேயே அதிக சம்பளம் வாங்கும் இரண்டாவது கதாநாயகராக உயர்ந்த ஜாக்கி சான்

உலகிலேயே அதிக சம்பளம் வாங்கும் இரண்டாவது கதாநாயகராக உயர்ந்த ஜாக்கி சான்

jakki-600x300
Cinema News Featured
உலகின் பிரபல செல்வந்தர்களை வரிசைப்படுத்தி பட்டியலிடும் ‘போர்ப்ஸ்’ பத்திரிகை உலகிலேயே அதிக சம்பளம் வாங்கும் இரண்டாவது கதாநாயகராக அதிரடி நாயகன் ஜாக்கி சானை குறிப்பிட்டுள்ளது. இதுவரை ஹாலிவுட் என்றழைக்கப்படும் அமெரிக்க திரையுலக பிரபலங்களின் சம்பளம் மற்றும் சொத்து மதிப்பு ...
Comments Off on உலகிலேயே அதிக சம்பளம் வாங்கும் இரண்டாவது கதாநாயகராக உயர்ந்த ஜாக்கி சான்