உலகின் முதல் மனிதனின் உடல் பாகம் கண்டுபிடிப்பு! வீடியோ இணைப்பு

உலகின் முதல் மனிதனின் உடல் பாகம் கண்டுபிடிப்பு! வீடியோ இணைப்பு

first_human_003
வினோதங்கள்
உலகின் முதல் மனிதர்களில் ஒருவனது உடல் பாகம் எத்தியோப்பியாவில் ஆராய்ச்சியாளர்களால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆப்பரிக்கா நாடுகளில் ஒன்றான எத்தியோப்பியாவின் Afar நகர பகுதிகளில் சமீபத்தில் ஆராய்ச்சியாளர்கள் தீவிர ஆய்வில் ஈடுபட்டு வந்துள்ளனர் இங்கு ’ஹோமோ சாபியன்ஸ்‘ என்ற இனத்தை சேர்ந்த மனித உடல் ...
Comments Off on உலகின் முதல் மனிதனின் உடல் பாகம் கண்டுபிடிப்பு! வீடியோ இணைப்பு