உலகின் முதலாவது சத்திரசிகிச்சை – மறக்க முடியாத சம்பவம்

உலகின் முதலாவது சத்திரசிகிச்சை – மறக்க முடியாத சம்பவம்

உலகின் முதலாவது சத்திரசிகிச்சை – மறக்க முடியாத சம்பவம்
வோல்டர் ஜெயோ, பிறித்தானிய போர் வீரராக முதலாம் உலக யுத்தத்தில் பங்கேற்ற நபர். யுத்தத்தின் போது 1916 ஆம் ஆண்டு அவரது முகம் பாதிப்புக்குள்ளாகி சிதைந்து போனது. கண்கள் மூக்கின் மேற்பகுதிகள் முற்றாக பாதிக்கப்பட்ட நிலையில், மருத்துவர் ஹோர்லன்ட் ...
Comments Off on உலகின் முதலாவது சத்திரசிகிச்சை – மறக்க முடியாத சம்பவம்