உலகின் மிகப் பெரிய செயற்கை மார்பகங்களைக் கொண்ட யுவதி - படங்கள் இணைப்பு

உலகின் மிகப் பெரிய செயற்கை மார்பகங்களைக் கொண்ட யுவதி – படங்கள் இணைப்பு

largest-boobs-seithyulagam
வினோதங்கள்
ஜேர்மனியைச் சேர்ந்த யுவதியொருவர் தலா 9 கிலோகிராம் (20 இறாத்தல்) எடையுள்ள மார்பகங்களுடன் காணப்படுகிறார். மெய்ரா இல்ஸ் எனும் இந்த யுவதி, பிளாஸ்திக் சத்திரசிகிச்சை மூலம் தனது மார்பகங்களை மிகப் பெரிதாக மாற்றியமைத்துள்ளார். உலகில் செயற்கையாக மாற்றியமைக்கப்பட்ட மிகப் பெரிய ...
Comments Off on உலகின் மிகப் பெரிய செயற்கை மார்பகங்களைக் கொண்ட யுவதி – படங்கள் இணைப்பு