உலகின் இராட்சத விமானம் பரீட்சார்த்த பறப்பில் ஈடுபடவுள்ளது

உலகின் இராட்சத விமானம் பரீட்சார்த்த பறப்பில் ஈடுபடவுள்ளது

stratolaunch-615x351
தொழில்நுட்பம்
உலகிலேயே மிகவும் பிரம்மாண்ட விமானமாக Stratolaunch எனும் விமானம் வடிவமைக்கப்பட்டு வருகின்றது. இவ் விமானம் 2016 ஆம் ஆண்டில் முதன் முறையாக பரீட்சார்த்த பறப்பில் ஈடுபடுத்தப்படவுள்ளது. இந்த விமானமானது மைக்ரோசொப்ட் நிறுவனத்தின் துணை நிறுவுனராக Paul Allen என்பவரால் ...
Comments Off on உலகின் இராட்சத விமானம் பரீட்சார்த்த பறப்பில் ஈடுபடவுள்ளது