உலகின் அதிக வினைத்திறன் வாய்ந்த டிஜிட்டல் கமெரா

உலகின் அதிக வினைத்திறன் வாய்ந்த டிஜிட்டல் கமெரா

camera_001-615x255
தொழில்நுட்பம்
உள்ளங்கையில் அடங்கக்கூடிய ஸ்மார்ட் கைப்பேசிகளில் பல்வேறு வினைத்திறன்கள் மற்றும் துல்லியம் வாய்ந்த கமெராக்கள் இணைக்கப்படுவது அனைவரும் அறிந்ததே. தொழில்நுட்பத்தின் அபரிமிதமான வளர்ச்சி இவ்வாறிருக்கையில் அமெரிக்காவின் எரிசக்தி துறையானது உலகிலேயே அதிக வினைத்திறன் வாய்ந்த டிஜிட்டல் கமெராவினை உருவாக்கும் பணியில் ...
Comments Off on உலகின் அதிக வினைத்திறன் வாய்ந்த டிஜிட்டல் கமெரா