உலகமே உங்கள் அலுவலகமாக மாறவேண்டுமா? இதோ புதிய செயலி

உலகமே உங்கள் அலுவலகமாக மாறவேண்டுமா? இதோ புதிய செயலி

world_apps_002-615x397
தொழில்நுட்பம்
அலுவலகம், வீடு தவிர பணியாற்றுவதற்குப் பொருத்தமான கச்சிதமான இடத்தைத் தேடிக்கொண்டிருப்பவர்களுக்கு வழி காட்டும் செயலியாக ‘கியூப் ஃப்ரி’ உருவாகியிருக்கிறது. உலகம் முழுவதும் உள்ள நகரங்களில் எங்கெல்லாம் பொதுப் பணியிடங்கள் அல்லது பகிர்வுப் பணியிடங்கள் இருக்கின்றன என்பதை இந்தச் செயலி ...
Comments Off on உலகமே உங்கள் அலுவலகமாக மாறவேண்டுமா? இதோ புதிய செயலி