உலகத் தரத்திற்கு இணையாக யாழில் இருந்து ராப் இசைப் பாடல் (Video)

உலகத் தரத்திற்கு இணையாக யாழில் இருந்து ராப் இசைப் பாடல் (Video)

Capture-8-300x143
பல்சுவை
யாழில் உள்ள இளைஞர்களும் , உலகத் தரத்திற்கு ஏற்ப்ப தம்மால் ராப் பாடல்களை இசைக்க முடியும் என்று ஒரு காட்டு காடியுள்ளார்கள். ஏன் அவர்களை நாம் உற்சாகப்படுத்த கூடாது ? ...
Comments Off on உலகத் தரத்திற்கு இணையாக யாழில் இருந்து ராப் இசைப் பாடல் (Video)