உலகசாதனை படைத்த இரண்டு முக பூனை மரணமடைந்தது..!!

உலகசாதனை படைத்த இரண்டு முக பூனை மரணமடைந்தது..!!

two-faced-cat
வினோதங்கள்
இரு முகங்­களைக் கொண்ட நிலையில் உலகில் அதிக காலம் வாழ்ந்து சாதனை படைத்த பூனை கடந்த வாரம் இறந்­துள்­ளது.அமெ­ரிக்­காவைச் சேர்ந்த இப்பூனை இரு முகங்கள், இரு மூக்­குகள், இரு வாய்கள் ஆகி­ய­வற்றை கொண்­டி­ருந்­தது. மூன்று கண்கள் இருந்­தன.இவ்­வாறு இரு ...
Comments Off on உலகசாதனை படைத்த இரண்டு முக பூனை மரணமடைந்தது..!!