உறவை வலுப்படுத்த அன்பே மூலதானம்!

உறவை வலுப்படுத்த அன்பே மூலதானம்!

19-sex22-300
அந்தரங்கம்
அன்பும் காதலுமே உறவுகளை இணைக்கும் பாலம். அந்த அன்பில் இடைவெளி விழுவதால்தான் பந்தங்கள் பலவீனமடைகின்றன. கணவன் மனைவி பிரிவினை ஏற்படுகிறது. அன்பிருந்தால் அத்தனையையும் சரி செய்ய முடியும். அதனால்தான் `உலகில் அத்தனை பிரச்சினைகளுக்கும் அன்பின்மையே காரணம்’ என்கிறார் ஓஷோ. ...
Comments Off on உறவை வலுப்படுத்த அன்பே மூலதானம்!