உறவு கொள்ளும் எண்ணத்தில் கிருத்திகாவின் ஆடையை கழற்ற முயன்ற போது சத்தம் போட்டதால் கழுத்தை நெரித்து கொன்றேன்!

உறவு கொள்ளும் எண்ணத்தில் கிருத்திகாவின் ஆடையை கழற்ற முயன்ற போது சத்தம் போட்டதால் கழுத்தை நெரித்து கொன்றேன்!

Highest-Rape-Crime-in-Ethiopia
சமூக சீர்கேடு
நண்பர்களுடன் சேர்ந்து லேப் டாப்பில் ஆபாச படம் பார்த்து வந்தேன் என்றும், அந்த படத்தில் உள்ளது போல் உறவு கொள்ளும் எண்ணத்தில் கிருத்திகாவை அழைத்து சென்றேன் என்றும், ஆடையை கழற்ற முயன்றபோது சத்தம் போட்டதால் கழுத்தை நெரித்து கொலை ...
Comments Off on உறவு கொள்ளும் எண்ணத்தில் கிருத்திகாவின் ஆடையை கழற்ற முயன்ற போது சத்தம் போட்டதால் கழுத்தை நெரித்து கொன்றேன்!