உறவு”க்குள் உட்புகும் முன் இதை ஒரு கை பாருங்களேன்

உறவு”க்குள் உட்புகும் முன் இதை ஒரு கை பாருங்களேன்

pregnancy-sex-300x210
அந்தரங்கம்
உடலுறவு எப்படி உடலை வலு வாக்குகிறது?காலையில் ஜிம் சென்று உடற் பயிற்சியை செய்யவில்லையா? கவலை கொள்ளாதீர்கள். உங்கள் கலோரிகளை குறைக்க பல வழிகள் உள்ளது. உடலுறவில்ஈடுபடு வது உங்களை திடமாக வைத்து, உங்கள் தசைகளை ஆரோ க்கிய மாக்குவதால், ...
Comments Off on உறவு”க்குள் உட்புகும் முன் இதை ஒரு கை பாருங்களேன்