உறவுகளில் ஆண்

உறவுகளில் ஆண்

20-1463741759-5wecantcommittoonepersonbecausetheresalwayssomeonebetter-400x300
அந்தரங்கம்
  உண்மையில் இவை இரண்டுமே தடையில்லை. ஐம்பதிலும் காதல் வரும், அந்த காதலிலும் இன்பம் வரும். இன்பம் என்பது உடல் இணைவதில் இருப்பதை விட, மனம் இணைவதில் தான் அதிகம் இருக்கிறது. தன்னை விட வயது அதிகமான பெண்ணை ...
Comments Off on உறவுகளில் ஆண், பெண் வயது வித்தியாசம் சரியா? தவறா?