உறவில் போதுவாக தோன்றும் சந்தேகங்கள்..!!

உறவில் போதுவாக தோன்றும் சந்தேகங்கள்..!!

maxresdefault-11
அந்தரங்கம்
எந்த விஷயமாக இருந்தாலும் அதில் சில சந்தேகங்கள், குழப்பங்கள், கேள்விகள் எழாமல் இருக்காது. தாம்பத்யமும் அதற்கு விதி விலக்கல்ல. உண்மையில் தாம்பத்யம், செக்ஸ் உறவுகள் குறித்துத்தான் ஏகப்பட்ட சந்தேகங்கள் பலருக்கும் எழுகிறதாம், நிபுணர்கள் சொல்கிறார்கள். ஆனால் இந்த சந்தேகங்களை ...
Comments Off on உறவில் போதுவாக தோன்றும் சந்தேகங்கள்..!!