உறவில் பெண்களின் கை ஓங்கினால்தான் நல்லதாம்…!

உறவில் பெண்களின் கை ஓங்கினால்தான் நல்லதாம்…!

maithili_134632468712_thumb1-300x222
அந்தரங்கம்
செக்ஸ், உறவு என்று பேசும்போது பெரும்பாலும் ஆண்கள்தான் டாமினேட் செய்பவர்களாக இருப்பார்கள். அதுதான் பொதுவான வழக்கமுமாக இருக்கிறது. ஆனால் உண்மையில் செக்ஸ் விஷயத்தில் பெண்கள்தான் பொறுப்பேற்று செயல்பட வேண்டுமாம். அப்போதுதான் அந்த உறவு சீராகவும், சிறப்பாகவும், இனிப்பாகவும் இருக்குமாம். ...
Comments Off on உறவில் பெண்களின் கை ஓங்கினால்தான் நல்லதாம்…!