உறக்கமும் – ஆச்சரியமூட்டும் நலன்களும்!!!

உறக்கமும் – ஆச்சரியமூட்டும் நலன்களும்!!!

Sleep-300x215-615x441
மருத்துவம்
உடல் நன்றாக செயல்பட உறக்கம் இன்றியமையாதது. நல்ல உறக்கம், தெளிந்த மனநிலைக்கு வித்திடுகிறது. அதுமட்டுமின்றி, கண்களைச் சுற்றி கருவளையம் ஏற்படாமல் பாதுகாக்கிறது. ஆரோக்கியமான வாழ்க்கைமுறைக்கு போதுமான உறக்கம் அவசியமாகும். இதயம், உடல் எடை, மனம் ஆகியவை சீராக செயல்பட ...
Comments Off on உறக்கமும் – ஆச்சரியமூட்டும் நலன்களும்!!!