உயிரோடு உள்ள பெண் நோயாளியை போஸ்மோட்டத்துக்கு அனுப்பிய மருத்துவர்கள்

உயிரோடு உள்ள பெண் நோயாளியை போஸ்மோட்டத்துக்கு அனுப்பிய மருத்துவர்கள்

IndiaTvc50c0b_Rohtak-rape-cas7529
சமூக சீர்கேடு
இந்தியா ரஞ்சி ப்குதியில் வறுமை நிலையில் உள்ள பெண் மணி ஒருவர் நோய் வாய்ப்பட்டு மருத்துவமனைக்கு வந்துள்ளார் . அவரை சத்திர சிகிச்சை பிரிவிற்கு அனுப்புவதற்கு பதிலாக இறந்த பிணங்களை மரண பரிசோதனை செய்யும் பகுதி அதாவது போஸ்மோட்டத்துக்கு ...
Comments Off on உயிரோடு உள்ள பெண் நோயாளியை போஸ்மோட்டத்துக்கு அனுப்பிய மருத்துவர்கள்