உயிருடன் இருப்பதை விட இவன் செத்துப் போகலாம்: தாயின் குமுறல்

உயிருடன் இருப்பதை விட இவன் செத்துப் போகலாம்: தாயின் குமுறல்

உயிருடன் இருப்பதை விட இவன் செத்துப் போகலாம்: தாயின் குமுறல்
இந்தியாவில் மத்தியப் பிரதேசத்தை சேர்ந்த முகேஷ் அஹிர்வார்-சுமித்ரா அஹிர்வாரின் மகன் மஹேந்திரா அஹிர்வாருக்கு தற்போது 12 வயது ஆகின்றது. பிறவியிலேயே முதுகெலும்பு பாதிப்புடன் பிறந்ததால் மஹேந்திராவின் கழுத்தும் தலையும் தோள்பட்டையை ஒட்டி நிற்காமல் 180 டிகிரி கோணத்தில் கழுத்தறுப்பட்ட ...
Comments Off on உயிருடன் இருப்பதை விட இவன் செத்துப் போகலாம்: தாயின் குமுறல்