உயிருக்கு போராடிய பறவையிடம் மனிதர்கள் செய்த செயல்... கடைசி வரை பாருங்க உண்மை விளங்கும்!...

உயிருக்கு போராடிய பறவையிடம் மனிதர்கள் செய்த செயல்… கடைசி வரை பாருங்க உண்மை விளங்கும்!…

bird_escape_002.w540
Videos
பொதுவாக ஏதேனும் ஒரு விலங்கோ, பறவையோ உயிருக்கு போராடும் தருணத்தில் அவ்விடத்தில் மனிதர்கள் எவரேனும் இருந்தால் அதன் உயிரை கண்டிப்பாக காப்பாற்ற வேண்டும் அது தான் மனித நேயம். ஆனால் நீங்கள் தற்போது காணவிருக்கும் காட்சியின் ஆரம்பத்தினைப் பார்த்தால் ...
Comments Off on உயிருக்கு போராடிய பறவையிடம் மனிதர்கள் செய்த செயல்… கடைசி வரை பாருங்க உண்மை விளங்கும்!…