உயிரிழந்த குரங்கிற்காக 200 பேர் மொட்டை போட்ட விநோதம்

உயிரிழந்த குரங்கிற்காக 200 பேர் மொட்டை போட்ட விநோதம்

moddai
வினோதங்கள்
இந்தியாவின் மத்தியப் பிரதேசத்தில் உள்ள கிராமம் ஒன்றில் அமைந்துள்ள கோவிலில் வசித்து வந்த குரங்கு ஒன்று உயிரிழந்தமைக்காக அப்பகுதியைச் சேர்ந்த 200 ஆண்கள் தலைச் சவரம் செய்து இறுதிக் கிரியைகளை நடத்தியுள்ளனர். மேலும் 700 ஆண்கள் முகச்சவரம் செய்து ...
Comments Off on உயிரிழந்த குரங்கிற்காக 200 பேர் மொட்டை போட்ட விநோதம்