உன் வெட்கத்தை மெல்ல விலக்கு..!

உன் வெட்கத்தை மெல்ல விலக்கு..!

23-1374573716-sex-kamasutra5-600-244x300
அந்தரங்கம்
சல்லாபத்தில்தான் எத்தனை சந்தோஷம்.. தேகத்தில் தொடங்கி பரவும் அந்த சந்தோஷ கிளுகிளுப்பு.. அப்படியே உள்ளுக்குள் ஊடுறுவி.. உயிரை உருக்கி… உள்ளத்தை நனைத்து .. நாடி நரம்புகளில் ஜில்லிட்டு சிலீர் என தாக்கும் பாருங்கள்… அடடடா.. ஒவ்வொரு உறவிலும் ஒரு ...
Comments Off on உன் வெட்கத்தை மெல்ல விலக்கு..!