உனக்கு 102

உனக்கு 102

Untitled-117-300x229
Videos
தென்கிழக்கு இங்கிலாந்தில் உள்ள சுசெக்ஸ் பகுதியை சேர்ந்த ஜார்ஜ் கிர்பி (102) என்பவரும் டோரீன் லக்கி (91) என்பவரும் சில நாட்களாக தங்களுக்குள் காதல் வளர்த்து வந்தனர். வரும் ஜூன் மாதம் திருமணம் செய்துகொள்ள தீர்மானித்துள்ள இவர்கள், உலகில் ...
Comments Off on உனக்கு 102, எனக்கு 91 – உலகின் மிக வயதான காதலர்கள்!