உதவி செய்வதில் மற்ற ரசிகர்களை மிஞ்சிய விஜய் ரசிகர்கள்

உதவி செய்வதில் மற்ற ரசிகர்களை மிஞ்சிய விஜய் ரசிகர்கள்

உதவி செய்வதில் மற்ற ரசிகர்களை மிஞ்சிய விஜய் ரசிகர்கள்
இளைய தளபதியின் விஜய் ரசிகர்களின் பலத்தை நாங்கள் சொல்லி தெரிய வேண்டியது இல்லை. அந்த வகையில் இவரின் ரசிகர்கள் தமிழ் நாடு முழுவதும் பல நலத்திட்ட உதவிகளை செய்து வருகின்றனர்.சமீபத்தில் நேபாளத்தில் கடும் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது. தனால், அங்குள்ள ...
Comments Off on உதவி செய்வதில் மற்ற ரசிகர்களை மிஞ்சிய விஜய் ரசிகர்கள்