உதவி கேட்ட ஆசிரியைகளை அனுபவித்த யாழ்ப்பாணப் பிரபல ஹோட்டல் உரிமையாளர்

உதவி கேட்ட ஆசிரியைகளை அனுபவித்த யாழ்ப்பாணப் பிரபல ஹோட்டல் உரிமையாளர்

Rape-Incidents
சமூக சீர்கேடு
யாழ் நகரப்பகுதியில் உள்ள பிரபல ஹோட்டல் உரிமையாளர் தனது உடல் சுகத்திற்காக யாழ்ப்பாணம் உட்பட்ட பல இடங்களிலும் உள்ள பெண்களை பல வழிகளிலும் வசப்படுத்தி தனது பாலியல் தேவைக்காகப் பயன்படுத்தி வருவதாகத் தெரியவருகின்றது. யுத்தம் முடிவடைந்த பின்னர் அவரது ...
Comments Off on உதவி கேட்ட ஆசிரியைகளை அனுபவித்த யாழ்ப்பாணப் பிரபல ஹோட்டல் உரிமையாளர்