உதடுகள் தயாரா… அப்ப தொடங்க வேண்டியது தான்…!

உதடுகள் தயாரா… அப்ப தொடங்க வேண்டியது தான்…!

4235899-indian-couples-300x183
அந்தரங்கம்
ரொமான்ஸுக்கு நேரம், காலம் கிடையாது…மூடு வந்திருச்சுன்னா ஆரம்பிச்சுட வேண்டியதுதான்.. அதிலும் முத்தம் கொடுக்க நேரம் காலமா பார்க்க முடியும்… உதடுகள் தயார் என்றால் போர்களைத் தொடங்கி விட வேண்டியது தானே… முத்தம் தருவது என்பது உதடுகளின் சந்திப்பு என்று ...
Comments Off on உதடுகள் தயாரா… அப்ப தொடங்க வேண்டியது தான்…!