உதடுகளில் என்னென்ன செய்யலாம்…?

உதடுகளில் என்னென்ன செய்யலாம்…?

get-busy-300x214
அந்தரங்கம்
காமக் கலைகளுக்கு எதுவுமே எல்லை இல்லை. இதில் எல்லோருமே ‘எல்கேஜி’தான். யாருமே இதில் ‘டாக்டர்’ பட்டம் வாங்கவும் முடியாது. கற்றுக் கொண்டே போக வேண்டியதுதான். ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் ரசித்து, ருசித்து செய்வதன் மூலம் இன்பக் கலையில் ஒவ்வொரு படியாக ...
Comments Off on உதடுகளில் என்னென்ன செய்யலாம்…?