உண்மையான காதல் எப்படிப்பட்டது????

உண்மையான காதல் எப்படிப்பட்டது????

451211_47med_answer_1_xlarge-300x300
பல்சுவை
மனிதர்களாக பிறந்த ஒவ்வொருவரும் ஏதாவது ஒரு தருணத்தில் காதலை சந்தித்திருப்பார்கள். விடலைப்பருவத்திலோ, பணிபுரியும் இடத்திலோ, நடுத்தர வயதிலோ ஏதாவது ஒரு தருணத்தில் சட்டென்று காதல் உரசிப்போயிருக்கும். சட்டென்று பூக்கும் பூவைப்போல, ஒரு மின்னலைப்போல எந்த நொடியில் காதல் தோன்றும் ...
Comments Off on உண்மையான காதல் எப்படிப்பட்டது????