உணவுக்காக விவசாயியைக் கடத்திய இருவர்: வாட்டும் வறட்சியால் நடந்த வினோதம்

உணவுக்காக விவசாயியைக் கடத்திய இருவர்: வாட்டும் வறட்சியால் நடந்த வினோதம்

food_001
வினோதங்கள்
மகாராஷ்டிராவில் வறட்சியால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதியில், உணவுக்காக விவசாயியைக் கடத்திய சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. வறட்சியால் பாதிக்கப்பட்ட சில்லோடு தாலுகாவைச் சேர்ந்த சுதாம் சுரத்கார் என்ற விவசாயி நேற்று தனது வயலுக்கு சென்ற போது, அவரை வழிமறித்த 2 ...
Comments Off on உணவுக்காக விவசாயியைக் கடத்திய இருவர்: வாட்டும் வறட்சியால் நடந்த வினோதம்

food_001
வினோதங்கள்
மகாராஷ்டிராவில் வறட்சியால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதியில், உணவுக்காக விவசாயியைக் கடத்திய சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. வறட்சியால் பாதிக்கப்பட்ட சில்லோடு தாலுகாவைச் சேர்ந்த சுதாம் சுரத்கார் என்ற விவசாயி நேற்று தனது வயலுக்கு சென்ற போது, அவரை வழிமறித்த 2 ...
Comments Off on உணவுக்காக விவசாயியைக் கடத்திய இருவர்: வாட்டும் வறட்சியால் நடந்த வினோதம்