உணவிலுள்ள கலோரிகளை துல்லியமாகச் சொல்லும் அப்பிளிக்கேஷன்

உணவிலுள்ள கலோரிகளை துல்லியமாகச் சொல்லும் அப்பிளிக்கேஷன்

phone_food_001-615x255
தொழில்நுட்பம்
மொபைல் சாதனங்களின் உதவியுடன் எடுக்கப்படும் புகைப்படங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு உணவுகளிலுள்ள கலோரிகளின் அளவை துல்லியமாக சொல்லக்கூடிய அப்பிளிக்கேஷன் ஒன்றினை கூகுள் நிறுவனம் அறிமுகம் செய்யவுள்ளது. Al எனப்படும் இந்த அப்பிளிக்கேஷன் முதலில் உணவின் வகையினை அறிந்து கொள்வதுடன் அதற்கு ...
Comments Off on உணவிலுள்ள கலோரிகளை துல்லியமாகச் சொல்லும் அப்பிளிக்கேஷன்