உணர்வை ஏற்படுத்தக்கூடிய செயற்கை பாதம் உருவாக்கம்

உணர்வை ஏற்படுத்தக்கூடிய செயற்கை பாதம் உருவாக்கம்

sensorsohle_001-615x343
தொழில்நுட்பம்
விபத்துக்களில் கால் பாதங்களை இழந்தவர்களுக்கு உதவக்கூடிய வகையில் செயற்கையானதும் உணர்ச்சி உடையதுமான பாதங்களை ஆஸ்திரியா விஞ்ஞானிகள் உருவாக்கியுள்ளனர். இலத்திரனியல் சுற்றுக்கள் மற்றும் 6 சென்சார்களை உள்ளடக்கிய இப் பாதத்தினால் சிறிய கற்கள் போன்றவற்றினைக் கூட உணர முடியும். இச் ...
Comments Off on உணர்வை ஏற்படுத்தக்கூடிய செயற்கை பாதம் உருவாக்கம்