உணர்வு

உணர்வு

images (1)
அந்தரங்கம்
என்னதான் எழுத்துப் பூர்வமாக அறிவும், தெளிவும் நிறைய இருந்தாலும் செயல்முறை என்று வரும் போது துளி அளவாவது அச்சம் அனைவரிடமும் தொற்றிக் கொள்ளும். டோனி இந்த பந்தில் சிக்ஸ் அடித்திருக்க வேண்டும், மிஸ் செய்துவிட்டார், அஸ்வின் இந்த பந்தில் ...
Comments Off on முதல் முறை உடலுறவில் ஈடுபடும் போது பெண்களின் உணர்வு எவ்வாறு இருக்கும்?

முதல் முறை உடலுறவில் ஈடுபடும் போது பெண்களின் உணர்வு எவ்வாறு இருக்கும்?
  என்னதான் எழுத்துப் பூர்வமாக அறிவும், தெளிவும் நிறைய இருந்தாலும் செயல்முறை என்று வரும் போது துளி அளவாவது அச்சம் அனைவரிடமும் தொற்றிக் கொள்ளும். டோனி இந்த பந்தில் சிக்ஸ் அடித்திருக்க வேண்டும், மிஸ் செய்துவிட்டார், அஸ்வின் இந்த ...
Comments Off on முதல் முறை உடலுறவில் ஈடுபடும் போது பெண்களின் உணர்வு எவ்வாறு இருக்கும்?

காதலை நிரூபிக்கும் அறிவியல்
மனிதன் காதலை உணர ஆரம்பித்ததிலிருந்து காதலைத் தன்னால் முடிந்த அளவு கொண்டாடி வருகிறான். சூரிய ஒளிக் கதிர்கள் பூமியைப் பற்றிக் கொள்வதும் நிலவு ஒளிக் கதிர்கள் கடலை முத்தமிடுவதும் என்னை நீ வெறுத்து விட்டால் இந்த முத்தங்களின் மதிப்பென்ன ...
Comments Off on காதலை நிரூபிக்கும் அறிவியல்