உடல் பசியை தீர்க்கும் தாம்பத்யம்….

உடல் பசியை தீர்க்கும் தாம்பத்யம்….

1297383085395_ORIGINAL-300x200
அந்தரங்கம்
தாம்பத்யம் என்பது இல்லற பந்தத்தில் உடல் பசியை தீர்ப்பதற்கு மட்டுமல்ல. ஒருவருக்கொருவர் அன்பை பகிர்ந்து கொள்ள உதவும் ஆயுதம். உடல் தேவையை பூர்த்தி செய்வது மட்டுமே நோக்கமாக இருந்தால் அது முழுமையான காதலாகாது. உறவின் போது உணர்ச்சிப்பூர்வமான, அன்பான ...
Comments Off on உடல் பசியை தீர்க்கும் தாம்பத்யம்….

1297383085395_ORIGINAL-300x200
அந்தரங்கம்
தாம்பத்யம் என்பது இல்லற பந்தத்தில் உடல் பசியை தீர்ப்பதற்கு மட்டுமல்ல. ஒருவருக்கொருவர் அன்பை பகிர்ந்து கொள்ள உதவும் ஆயுதம். உடல் தேவையை பூர்த்தி செய்வது மட்டுமே நோக்கமாக இருந்தால் அது முழுமையான காதலாகாது. உறவின் போது உணர்ச்சிப்பூர்வமான, அன்பான ...
Comments Off on உடல் பசியை தீர்க்கும் தாம்பத்யம்….