உடல் நாற்றத்தை போக்க எளிய வீட்டு வைத்தியம்

உடல் நாற்றத்தை போக்க எளிய வீட்டு வைத்தியம்

fb0b5a69-008d-4116-944f-42a1e18d4c26_S_secvpf-300x225
மருத்துவம்
நம் உடலில் சுரக்கும் வியர்வையில் புரதம் உண்டு. அத்துடன் பாக்டீரியா சேரும்போது அந்தப் புரதங்கள் உடைக்கப்பட்டு Propionic என்ற அமிலமாக மாறுகிறது. உடல் நாற்றத்துக்கு அதுதான் காரணம். அதீதமான வியர்வை மற்றும் அதன் காரணமாக உண்டாகும் நாற்றத்துக்கு Acid ...
Comments Off on உடல் நாற்றத்தை போக்க எளிய வீட்டு வைத்தியம்